ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Το σωματείο «Οικογένεια και Παιδί» παρουσιάζει την ξεχωριστή ιστορία του κάθε μήνα.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Παροχές του σωματείου «Οικογένεια και Παιδί».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το «Οικογένεια και Παιδί» στοχεύει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών που στηρίζει.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το σωματείο μας αποσκοπεί όχι μόνο στην κάλυψη των βασικών αναγκών μιας οικογένειας αλλά και στην ενεργοποίηση των γονέων ώστε οι ίδιοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών της οικογενείας τους.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το Φιλανθρωπικό σωματείο «Οικογένεια και Παιδί» είναι ένας ενεργός σύμμαχος των ανθρώπων που βιώνουν καθημερινά την ανέχεια, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Φιλανθρωπικό σωματείο «Οικογένεια και Παιδί» παρέχει δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη σε ωφελούμενους του, τους οποίους στηρίζει συστηματικά εντάσσοντας τους σε όλες τις παρεχόμενες δομές του.

Το σωματείο μας

Το σωματείο «Οικογένεια και παιδί» είναι ένας φορέας με πιστοποιημένη Φιλανθρωπική δράση, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και με πραγματικό ανθρωποκεντρικό ενδιαφέρον. Απαρτίζεται από μια ομάδα ανθρώπων που αρνείται να συμβιβαστεί με την απαξίωση των θεσμών της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα. Πρόκειται για ανθρώπους που αφιερώνουν προσωπικό τους χρόνο για να υλοποιήσουν το όραμά τους, που δεν είναι άλλο από την υπεράσπιση δικαιωμάτων όπως είναι οι ίσες ευκαιρίες, η αξιοπρεπείς διαβίωση, το δικαίωμα στην εργασία, κ.α. Σκοπός του σωματείου είναι η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική αλλαγή. Έτσι έχει οργανώσει μια σειρά δομών, τις υπηρεσίες των οποίων παρέχει σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά προκειμένου να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους, την ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη, καθώς και τη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους. Ενώ παράλληλα οργανώνει εξωτερικές δράσεις και συνεργάζεται με άλλους φορείς ώστε να καλύπτει ανάγκες και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Περισσοτερα για εμάς

Χορηγοί - Υποστηρικτές